JONNE KAUKO

(ENGLISH BELOW)

Jonne Kauko (s. 1975) on monialainen kuvataiteilija ja rock-muusikko. Hänen taiteellinen työskentelynsä liikkuu sekä yksityisellä että yleisellä alueella, keskittyen usein yleisinhimillisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Monissa teoksissa yhdistyvät niin dystooppinen kuin utopistinenkin henkilökohtainen suhde ja näkökulma maailmaan. Idealismi sekä kokonaisvaltainen suhtautuminen ihmiseen ja järjestäytyneeseen ihmiskuntaan, sekä taiteen tekemiseen ovat ohjanneet häntä kiinnostumaan ja työskentelemään tapauskohtaisesti ja kokeilumielellä eri välineillä.

Jonne Kaukolle taide on paitsi välttämätöntä itseilmaisua, myös kanava yleisempien ja poliittisten ideoiden esilletuomiseksi, mitä ei mikään muu toimintamuoto tai väline voi korvata.

Kauko on opiskellut taidetta Tampereen TTVO:lla (TAMK), Genèven ESBA:ssa Sveitsissä, Porton FBAUP:ssa Portugalissa, ja suorittanut taiteen maisterin tutkinnon Aalto yliopistossa Helsingissä. Hän on kotoisin Etelä-Karjalasta ja on asunut useilla eri paikkakunnilla Suomessa sekä Kanadan Montréalissa. Tällä hetkellä Jonne Kauko asuu ja työskentelee Tampereella, missä hän on ollut aktiiviinen monissa tilapolitiikkaan ja tilojen kulttuurikäyttöön liittyvissä projekteissa.

**********************************************************************************

Jonne Kauko (b.1975) is a multidisciplinary visual artist and a rock musician. His artistic working takes place in both private and public spheres, often focusing on human and societal/socially engaged topics.

In many works the personal relationship and worldviews, both dystopian and utopian are being combined. Idealism and a holistic approach towards a human being and organized humankind but also towards the art making itself have made him to get interested and to work on a case-by-case basis and with an experimental mindset with various mediums.

For Jonne Kauko, art is not only a necessary self-expression, but also a channel for disclosing more general and political ideas, which cannot be replaced by any other instrument or a form of action.

Kauko has studied art at TTVO (TAMK) in Tampere, ESBA in Genève, Switzerland, FBAUP in Porto, Portugal, and completed a master's degree in art (MA) at Aalto University in Helsinki. He is originally from South Karelia and has lived in several different locations in Finland and Montréal, Canada. At the moment, Jonne Kauko lives and works in Tampere, where he has been active in many projects related to politics on space and their cultural use.

jonne.kauko@gmx.com

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita